Makete železnic

Železničarsko maketarstvo je hobi, v kateri so železniški prometni sistemi oblikovani v zmanjšanem merilu. Pomanjšani modeli vključujejo lokomotive, vagone, postaje, signalizacijo in ceste, potoke, hribe in kanjone.

Delujejo na različne načine.