Angleščina za otroke

Vedno več staršev vpisuje svoje malčke v tečaje tujih jezikov in pričakovati je, da se bodo številke še dvigale. Čeprav se mnogo otrok sooča z angleščino tudi na televiziji in inernetu, pa si starši želijo, da otroci postanejo še bolj izobraženi v drugem jeziku. Številne študije kažejo, da govorjenje drugega jezika povečujejo kognitivne, pomnilne in poslušalne spretnosti.



Po raziskavah razmišljanje v tujem jeziku pomaga ljudem, da sprejemajo v življenju hitrejše in boljše odločitve. Prav tako pa je poznavanje tujih jezikov tudi v direktni korelaciji s pričakovano življenjsko dobo in prihodki. Ljudje, ki govorijo tuj jezik, pogosto uživajo boljše poklicne možnosti in višji življenjski standard. Prav tako pa študije kažejo, da poznavanje tujega jezika pomaga preprečevati demenco kasneje v življenju.

Pri kateri starosti naj otroci začnejo?
Strokovnjaki pravijo, da naj se otroci začnejo učiti tujega jezika čim prej. Mlajši kot je, lažje se ga bo naučil. Otroci se rodijo s sposobnostjo za učenje kateregakoli jezika na svetu. Starejši kot je otrok, težje bo pridobil jezikovna znanja, vendar dokler se otrok nauči jezika pred puberteto, lahko govori brez naglasa. Če si ne morete privoščiti profesionalnih tečajev, lahko dobite tudi knjige, CD-je in DVD-je v vašem jeziku.

Otroci se lahko še vedno naučijo angleščine tudi od staršev, tudi če starši ne znajo popolne angleščine, dokler so se pripravljeni učiti skupaj z otroci.